UŻYWAJ TAŃCA

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych wydarzeniach związanych z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Klub Sportowy Jaszczur organizuje:

1. Gry i zabawy promujące zdrowy styl życia dla dzieci w wieku 3-10 lat.

 • Termin 05.06.2021 godz. 10:00-11:00
 • Miejsce Studio LizArt w Vera Sport ul. Siewna 15

2. Warsztaty z profilaktyki uzależnień dla młodzieży w wieku 11-15 lat

 • Termin 05.06.2021 godz. 12:00-13:00
 • Miejsce Studio LizArt w Vera Sport ul. Siewna 15
 • Warsztaty oraz gry i zabawy będą prowadzone prze Panią mgr Jolantę Brodę – dyplomowanego nauczyciela wychowania fizycznego, instruktor tańca, działacza w Stowarzyszeniu Wspierania Trzeźwości i Przeciwdziałania Patologii Społecznej „Dom”

3. Konkurs plastyczny: „ Taniec tak! Używki nie!”

 • Praca wykonana dowolną techniką
 • Przekazywanie prac do 05.06.2021 do Studia LizArt lub instruktorom na zajęciach
 • Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 12.06.2021 r.

4. Turniej Tańca o Złotego Jaszczura „Używaj Tańca!”

 • Termin 12.06.2021
 • Miejsce sala gimnastyczna SP 137 ul. Florecistów 3b w Łodzi
 • 1 min. występu solowego do muzyki organizatora

Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia ze względu na pandemię jest ograniczona.

Na uczestników czekają liczne nagrody i gadżety.

Zgłoszenia na poszczególne wydarzenia prosimy przesyłać na maila: ksjaszczur2@gmail.com do dnia 02.06.2021 r.

Podając imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia oraz maila do kontaktu. Prosimy również o wskazanie wydarzeń w których dziecko będzie brać udział.

W przypadku Jaszczurek, które tańczą u nas zgłoszenia do turnieju będą prowadzone u instruktorów.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Łodzi w ramach Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Cele zadania:

 1. krzewienie zdrowego stylu życia,
 2. upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia oraz promocji zdrowia,
 3. organizacji czasu wolnego poprzez udział w warsztatach profilaktycznych, grach i zabawach oraz turnieju tańca jako alternatywy dla podejmowania zachowań ryzykownych,
 4. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu,
 5. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 6. wychowywanie poprzez sport w duchu fair – play oraz eliminowanie negatywnych postaw społecznych,
 7. wyrównywanie dysproporcji w dostępie do form aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny tańca sportowego.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content