GRANDOZAURY

Grupa Grandozaury jest stworzona dla osób powyżej 60 roku życia i jest częścią zadania „ŁÓDZKIE DLA SENIORÓW PLUS”, którego bezpośrednim organizatorem jest Łódzka Federacja Sportu. Udział w projekcie jest bezpłatny i jego głównym celem jest zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób starszych poprzez zorganizowanie systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz integrację tej grupy wiekowej. 

Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu i obejmują dwa bloki: 
1. ćwiczenia zawierające podstawy gimnastyki ogólnorozwojowej, lub profilaktycznej z elementami rehabilitacji układu ruchu (np. ćwiczenia na tzw. „zdrowy kręgosłup”, ćwiczenia poprawiające cechy motoryczne z uwzględnieniem zagadnień – układu krążenia, oddechowego itp.). 
2. nauka podstawowych elementów tańca klasycznego, nowoczesnego lub towarzyskiego wraz ze stworzeniem wspólnej choreografii. 

Ponadto projekt obejmuje 
- przygotowanie i przeprowadzenie seminarium/spotkania, podczas którego przeprowadzone zostaną teoretyczne wykłady dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej tej grupy osób. 
- organizację i przeprowadzenie wydarzenia sportowo - integracyjnego dla seniorów. 

Zajęcia będą mogły się rozpocząć po zebraniu 15 osób. Projekt trwa od października do grudnia 2022. Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu proszę kierować na mail: ksjaszczur2@gmail.com

Zapisz się do grupy!

ZOBACZ GRAFIK
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content